Welkom bij SV De Blinkert.

Geïnspireerd geraakt door de handbalwedstrijden op TV?

LID WORDEN

CONTACT

INSCHRIJVEN JEUGDKAMP


TRAIN GRATIS MEE OM VAN DE SPORT TE PROEVEN!!!
BEKIJK EEN COMPETITIEDAG EN WORDT DAN PAS LID!
Meld je aan via deze pagina!


Voor handbal, plezier, fanatisme en gezelligheid van jong tot oud ben je bij ons aan het juiste adres. De handbalsport staat voorop, maar daarnaast organiseren we jaarlijks leuke activiteiten voor jong en oud, zoals het Sinterklaasfeest, jeugdkamp, nieuwjaarsborrel, jaarlijkse BBQ en het G-team toernooi.

Al sinds 1954 zijn we in Haarlem gevestigd en vandaag de dag de enig overgebleven handbalvereniging in Haarlem. Kijk vooral rond op onze website voor meer informatie over trainingstijden, nieuws en mocht je lid willen worden of mee trainen dan kan dat natuurlijk. Neem contact op met ons op via de contactpagina.

De Blinkert heeft teams in alle categorieën, van senioren en jeugd tot gehandicapten (G-handbal). De eerste seniorenteams handballen in de landelijke en regionale klassen, de jeugdteams spelen op verschillende niveaus in District Noord-West van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

Waarom is De Blinkert een sportvereniging en geen handbalvereniging?

De Blinkert is een sportvereniging omdat het sporten van meerdere overkoepelende sportorganisaties herbergde. Bij de oprichting speelde De Blinkert naast handbal ook volleybal. Kort na de oprichting heeft deze tak van sport zich echter afgescheiden in een aparte vereniging. De volleybal-bal is echter nog steeds centraal te zien in het clublogo.

Vanaf 1989 speelde De Blinkert Goalball. Oorspronkelijk viel deze handbalachtige sport voor visueel gehandicapten onder de NebasNSG sportkoepel, inmiddels omgedoopt tot Gehandicaptensport Nederland. Helaas heeft De Blinkert in december 2006 moeten besluiten het laatste Goalballteam uit de competitie terug te trekken. De SV in de naam van De Blinkert is echter blijven bestaan.

Facebookpagina van De Blinkert

Volg ons ook op Facebook voor het laatste nieuws!


Jeugdkamp 2022

Inschrijfformulier Blinkert Jeugdkamp 2022

Leuk dat je jezelf laat inschrijven voor het jeugdkamp! Dit jaar lijkt een onvergetelijk lang weekend te worden in de eerste week van de zomervakantie (16 tot en met 19 juli!)

Vul het onderstaande formulier in om de inschrijving compleet te maken en dan zien we jullie binnenkort in Ermelo.

  Gegevens inschrijving :

  Voor en Achternaam :
  Speelt in team :

  Eventuele bijzonderheden die we van het jeugdlid moeten weten: (allergieën, medicatie, dieet, vegetarisch?) :

  Mag zemmen :
  Heeft een Zwemdiploma
  Mag gefotografeerd worden? (i.v.m promotiedoeleinden, zoals blinkertnieuwsbrief, facebookpagina, website of schriftelijke publicaties)

  Naam ouders verzorgers :
  E-Mailadres :
  Telefoonnummer :

  Upload hier een duidelijke afbeelding/scan van de zorgverzekeringspas van het jeugdlid (bmp, jpg, jpeg, heic of png formaat van maximaal 2mb) :
  Belangrijk is echter dat het gehele gezicht zichtbaar is op de foto.


  Om de inschrijving definitief te maken, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de betaling van € 85,- . Dit kan d.m.v een overschrijving op de rekening: NL90 INGB 0000 327618 t.n.v 'SV De Blinkert' o.v.v 'jeugdkamp 2022 + naam kind'
  Ik neem er kennis van dat de Blinkert zorgvuldig om zal gaan met deze vertrouwelijke informatie en alleen zal gebruiken ten behoeve van het jeugdkamp. Hierbij verklaar ik als ouder/verzorger van het jeugdlid toestemming voor deelname aan het Blinkert Jeugdkamp 2022.

  Integriteit en gedrag

  Sportvereniging De Blinkert is de vereniging waar iedereen die de handbalsport wil beoefenen hiervoor de gelegenheid moet krijgen én dit in een veilige omgeving kunnen doen!

  SV De Blinkert is dan ook bij uitstek de plek waar iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur, onbezorgd van sport moet kunnen genieten. Intimidatie, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag willen we buiten de vereniging houden!

  Waar gaat het over? De definities en sportspecifieke signalen per onderwerp vind je hier.

  SV De Blinkert heeft in de Algemene Ledenvergadering van 2021 een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Hier kunnen alle meldingen van (vermoedens van) ongepast gedrag – indien gewenst anoniem – mee besproken, overlegd of gemeld worden.

  Voor contact met de vertrouwens(contact)persoon kan je 24 uur per dag, 7 dagen per week mailen met vertrouwenspersoon@svdeblinkert.nl.

  Neem ook contact op als je twijfelt of iets ongepast of grensoverschrijdend is geweest!

  Gedragsregels

  SV De Blinkert respecteert en hanteert de elf gedragsregels die gemaakt zijn door NOC/NSF om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC/NSF:

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter
   zich veilig voelt.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
   sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door
   te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
   intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
   sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
   seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter
   en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
   erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
   (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training(sstages), kampen, wedstrijden en reizen
   gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de
   sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, slaapzaal of hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
   (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld
   is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met
   deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
   uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
   kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
   financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding
   tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
   iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
   overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop
   aanspreken.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
   verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Voor in de agenda: Jeugdkamp 2022


  Vomar Club is Koning

  Spek heel eenvoudig én geheel kosteloos onze clubkas door boodschappen te doen bij Vomar: dit kan heel eenvoudig met Club-is-Koning. Meld je aan via onderstaande stappen en spaar mee!

  1. Download de Vomar-app op je telefoon en maak hier een digitale Klant-is-Koningkaart aan.
   Wil je liever een fysiek kaart? Deze kun je gratis meenemen bij jouw Vomar.

  2. Koppel vervolgens je kaart aan onze vereniging met onze unieke clubcode: DEHA2021.

  3. Laat voortaan altijd je kaart of app scannen bij je boodschappen. Je spaart automatisch mee!

  4. Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen besteden over naar onze vereniging.

  Kortom: het is in een mum van tijd geregeld en het kost jou niets extra’s!