Inschrijving Jeugdkamp 2024

  Gegevens inschrijving :


  Voor en Achternaam :

  Speelt in team :


  Eventuele bijzonderheden die we van het jeugdlid moeten weten: (allergieën, medicatie, dieet, vegetarisch?) :


  Mag zemmen :

  Heeft een Zwemdiploma

  Mag gefotografeerd worden? (i.v.m promotiedoeleinden, zoals blinkertnieuwsbrief, facebookpagina, website of schriftelijke publicaties)


  Naam ouders verzorgers :

  E-Mailadres :

  Telefoonnummer :


  Upload hier een duidelijke afbeelding/scan van de zorgverzekeringspas van het jeugdlid (bmp, jpg, jpeg, heic of png formaat van maximaal 2mb) :

  Belangrijk is echter dat het gehele gezicht zichtbaar is op de foto.  Om de inschrijving definitief te maken, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de betaling van € 120,- . Dit kan d.m.v een overschrijving op de rekening: NL90 INGB 0000 327618 t.n.v 'SV De Blinkert' o.v.v 'jeugdkamp 2024 + naam kind'

  Ik neem er kennis van dat de Blinkert zorgvuldig om zal gaan met deze vertrouwelijke informatie en alleen zal gebruiken ten behoeve van het jeugdkamp. Hierbij verklaar ik als ouder/verzorger van het jeugdlid toestemming voor deelname aan het Blinkert Jeugdkamp 2024.