Inschrijfformulier

Lid worden?!

Denk je erover om te gaan handballen?

Vanzelfsprekend ben je van harte welkom om eerst eens te proeven van de sport tijdens trainingen en misschien een keer een competitiedag te bezoeken. Je kunt daarvoor contact opnemen met info@svdeblinkert.nl en dan word je in contact gebracht met de trainer/coach van het betreffende team. Is jouw interesse serieus en wil je mee gaan doen aan de officiële competitiewedstrijden, meld je dan aan als lid.

SV de Blinkert

Sportvereniging “De Blinkert”

Opgericht 9 februari 1954
Aangesloten bij het NHV

SV De Blinkert secretariaat
Pieter Voskuilenstraat 1
2024 EL Haarlem

info@svdeblinkert.nl

  Gegevens nieuw lid :

  Achternaam :

  Roepnaam :

  Initialen :

  Adres :

  Postcode :

  Plaats :

  Geboortedatum :

  Geboorteplaats :

  Telefoon 1 :

  Mogen we het telefoonnummer toevoegen aan de groepsapp van het desbetreffende team?

  E-Mailadres 1:

  Ik ben eerder lid geweest van een handbalvereniging :

  Indien nodig, is een overschrijvingsformulier ingevuld?

  Bij welk team gaat u spelen (indien bekend)?


  indien van toepassing : Contact gegevens ouder/verzorgers/wettelijk vertegenwoordiger

   

  Naam ouder/verzorger 1 :

  Telefoon ouder/verzorger 1 :

  E-Mail ouder/verzorger 1 :


  Naam ouder/verzorger 2 :

  Telefoon ouder/verzorger 2 :

  E-Mail ouder/verzorger 2 :


  Opmerkingen :


  Ik sta open voor vrijwilligerstaken :

  Heeft u er bezwaar tegen dat er foto’s of beeldopnames van wedstrijden en of trainingen gemaakt worden en dat deze gepubliceerd kunnen worden bij wedstrijdverslagen of het promoten van de vereniging of de handbalsport?


  Upload een recente kleuren (pas)foto (mag een selfie zijn) in een bmp, jpg, jpeg, heic of png formaat van maximaal 2mb :

  Belangrijk is echter dat het gehele gezicht zichtbaar is op de foto.


  De contributie wordt bij voorkeur geïnd door een doorlopende machtiging waarbij de contributie in vier termijnen van uw bankrekening wordt afgeschreven (eind september, oktober, november en januari). Indien er geen machtiging is afgegeven dan dient de contributie vóór eind september in zijn geheel te zijn voldaan.


  Ik geef hierbij een machtiging aan SV DE BLINKERT om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en ik geef toestemming aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV DE BLINKERT.

  Naam rekening houder :

  IBAN :


  Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld

  Met het aangaan van het lidmaatschap verklaart bovengetekende de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te zullen naleven en bekend te zijn met de algemene voorwaarden zoals onderaan deze pagina zijn vermeld.

  Bij het beëindigen van het lidmaatschap, na de door het NHV bepaalde overschrijvingperiode,blijft de contributie van het NHV en die van de vereniging van het lopende seizoen verschuldigd.

  Met het aangaan van het lidmaatschap verklaart bovengetekende de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te zullen naleven en bekend te zijn met de algemene voorwaarden zoals onderaan deze pagina zijn vermeld.

  Betaling

  Het inschrijfgeld, éénmalig per inschrijving, bedraagt, € 25,00.

  CategorieLeeftijdsgroep (geboortejaar)LeeftijdContributie 2023-2024
  Senioren2003 en eerder20 en ouder € 307,00
  A-jeugd2004-2006*17-19 jaar oud € 288,00
  B-jeugd2007-200815 -16 jaar oud € 246,00
  C-jeugd2009-201013-14 jaar oud € 224,00
  D-jeugd2011-201211-12 jaar oud € 209,00
  E-jeugd2013-20149-10 jaar oud € 171,00
  F-jeugd2015-20167-8 jaar oud € 147,00
  G-handbal € —,–
  Recreanten handbal € 225,00
  Niet-spelende leden € 125,00
  Donateur € 65,00
  Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00
  *I.v.m. Covid-19 en de ontwikkelingsachterstand die dit heeft opgeleverd voor spelers die eigenlijk over moeten naar de senioren, heeft het NHV besloten om de leeftijdscategorie van de A-jeugd voor het seizoen 22/23 te herzien. Gedurende het seizoen 22/23 zal deze leeftijdscategorie bestaan uit 17, 18 en 19 jarigen.

  Algemene Voorwaarden

  • Met dit formulier dient u 1 (pas)foto digitaal in te leveren bij de ledenadministratie.
  • Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Inschrijfgeld is ten behoeve van NHV- en afdelingsafdrachten bij aanmelding.
  • Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 verenigingsjaar tot schriftelijke wederopzegging.
  • Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 verenigingsjaar.
  • Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd bij het secretariaat. Dit dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar te gebeuren (dus voor 1 juni !).
  • Bij te laat opzeggen van het lidmaatschap is de volledige contributie van het lopende seizoen verschuldigd, tenzij het bestuur hier ontheffing voor verleent.
  • Indien de contributie niet tijdig wordt betaald zal het bestuur een speelverbod opleggen tot er aan de betalingsverplichting wordt voldaan.
  • Indien een lid overgaat naar een oudere categorie dan worden aan diegene zonder nadere kennisgeving alle rechten en verplichtingen opgelegd van deze hogere categorie (o.a. contributie, trainingstijden).
  • Door het lidmaatschap verplicht u zich ook om deel te nemen aan vrijwilligerstaken die bij de leden neergelegd worden. Bij jeugdleden worden de ouders benaderd. Hierbij moet u denken aan: tijdwaarneming, zaaldienst, chauffeur, bardienst, coach/begeleiding, activiteiten e.d.